Her kommer nettstedet til Bi-O's samfunnsinitiativ, kooperativet Bi-Omstilling SA.

 

Here comes the website for Bi-O's community initiative, the cooperative Bi-Omstilling SA.