Etableringsprosessen

Foto fra Pexels.com

Det er avgjørende at de som tar på seg ansvar det er å sette i gang store prosesser som dette, holder i det ansvaret lenge nok til å sikre prosjektet en best mulig og stabil retning. Det kan sammenlignes med å starte en curlingstein. Alt avhenger av den enes forberedelse og fokus. Så overtar resten av teamet og passer på å gjøre alt som må til for å finjustere retning og sørge for god glid slik at steinen når akkurat dit den er tenkt.

I Bi-O har vi tenkt og modnet idéene og organisasjonen lenge. Vi startet det hele med et arrangement 2013 der vi var et 20-talls gode naboer og venner som møttes for å sette i gang denne store visjonen. Siden har Bi-O vært etablert som selskap for å starte med planteproduksjon, hagedesign og etter datasystemer relatert til dette. Og nå er vi her igjen, klare for å ta fram igjen den store visjonen som har inspirert oss hele veien, og så sette tingene mer i system slik at vi kan involvere flere på en god måte.

Dette er en curlingstein som vi skal bruke god tid på å sette i gang. Derfor har vi lagt inn to faktorer som hver på sin måte vil bidra til best mulig grunnlag og stabilitet i organisasjonen:

Krav om konsensus for vedtektsendringer de første 5 år

Så har vi nemlig lagt opp til at det ikke skal være så enkelt å endre vedtektene de første driftsårene. Dette er fordi vi ikke har noen mulighet for å forutse hvem det er som velger å bli med i dette kooperativet, siden vi har valgt å invitere åpent. Vi er sikre på at de som velger å bli med vel vitende om dette grepet vil se verdien og nødvendigheten av det. På en måte kan man si at vi da har vetorett, men på den annen side gjelder jo det også alle andre. Resultatet er stabilitet og god tid til å ha lange diskusjoner av høy kvalitet for å koste denne curlingsteinen gjennom sine første metere på glattisen. Dukker det opp åpenbare endringsbehov, vil det være enkelt å enes om å gjennomføre dem, selv med konsensuskrav.

Bi-O-avtalen som limet i samarbeidet Bi-Omstilling og Bi-O-selskapene

Til sist er kooperativet bundet av en avtale med initiativselskapet Bi-O AS og de andre selskapene vi for tiden etablerer, og som til slutt vil utgjøre en gruppe. Poenget med dette er at kooperativet jo i utgangspunktet er tenkt som Bi-O-initiativets samfunnsdel og medlemsorganisasjon. Og så er selskapene etablert for å løse konkrete oppgaver som ledd i å virkeliggjøre visjonen i det praktiske, sammen med kooperativets egne prosjekter.

Gi gjerne også innspill til Bi-O-avtalen