Medlemskap

Medlemskapet i Bi-Omstilling koster 250,- / år og kjøpes og fornyes via nettbutikk knyttet til medlemsregisteret.

Medlemskap gir kooperativet et økonomisk fundament og deg en mulighet for å påvirke

  • Det er ingen økonomiske forpliktelser utover å opprettholde gyldig medlemskontingent
  • Du har rett til å delta i kooperativets beslutningsprosesser, men ingen forpliktelse, gjennom
    • å få innkalling til og å delta på årsmøtet
    • fremme saker til årsmøtet
    • evt fremme ønske om ekstraordnært årsmøte på gjeldende betingelser

I et kooperativ følger din stemme av medlemskapet, ikke av hvor mye du har investert, i motsetning til i aksjeselskaper.

Andelsfinansiering brukes for enkeltprosjekter

Et annet grunnprinsipp for et kooperativ er å utvikle og drive praktisk-økonomisk aktivitet som resulterer i produksjon av produkter og/eller tjenester medlemmene har interesse av. Den visjonen Bi-Omstilling bygger på vil føre til mange ulike konkrete prosjekter av ulikt omfang og varighet. Et prosjekt som vedtas opprettet av årsmøtet eller styret, blir da definert, medlemmene invitert, og ut fra det et andelsbeløp beregnet og andeler lagt ut for salg blant medlemmene.

Medlemmene vil dermed ha ulike andeler, avhengig av hva de ønsker å satse på.

Det er ingen plikt om å delta i prosjekter.

Se gjeldende vedtekter her

Om medlemskap i samvirkeloven